Меню

Инвестиционные монеты украины нбуИнвестиционные монеты украины нбу

Національний банк України звертає Вашу увагу щодо недоцільності дублювання персональних даних, замовлення монет без наступного їх придбання та можливості анулювання замовлень в персональному кабінеті.

1. Здійсніть вхід до системи або пройдіть реєстрацію на сервісі у разі, відсутності реєстрації.

2. Якщо при реєстрації система повідомляє, що зазначені персональні дані вже існують у системі або у випадку забуття логіну, напишіть листа адміністратору технічної підтримки на адресу:support.online@bank.gov.ua.

3. Після входу до системи натисніть на розділ «Замовити».

4. За потреби оберіть регіон, в якому бажано здійснити замовлення.

5. В колонці «Оберіть кількість, шт.» зазначте кількість монет для замовлення.

6. Натисніть кнопку «Підтвердження».

7. Пройдіть процедуру перевірки «Я не робот», яка спрацьовує автоматично і не потребує ніяких дій з боку користувача.

8. При успішному здійсненні замовлення на екрані з’явиться таблиця з відповідною інформацією: назва монети, номінал, метал, дата введення в обіг, замовлена кількість, номер замовлення. Інформацію про здійснене замовлення можна відправити на поштову адресу, зазначену при реєстрації, переглянути в новій вкладці браузера або зберегти у вигляді файлу на свій локальний диск.

9. Повідомлення: «На жаль, вичерпана кількість доступних монет для замовлення в обраному регіоні отримання.» означає, що іншими користувачами сервісу були замовлені всі монети в даному регіоні (ліміт вичерпано). Оберіть інший регіон за потреби.

10. В особистому кабінеті користувача (доступ лише при здійсненні входу в систему) існують наступні можливості:

 • перегляд актуальних замовлень або анулювання замовлень шляхом натискання піктограми в колонці «Номер замовлення» (доступна лише протягом часу, коли здійснюються замовлення в системі на зазначену монету);
 • зміна електронної поштової адреси;
 • надсилання заявки адміністратору для зміни персональних даних (у разі виявлення помилки в них) в закладці «Персональні дані»;
 • зміна регіону отримання замовлення (по замовченню) в закладці «Персональні дані». Увага!! Зміна регіону отримання не впливає на регіон отримання здійснених замовлень. Регіон отримання замовлення – це регіон, який можна зазначити як пріоритетний, для автоматичного відображення доступних замовлень в ньому, при натисканні пункту меню «Замовити»;
 • перегляд історії попередніх замовлень.

11. Отримання замовлення за готівку здійснюється у визначеному в замовленні:

 • відділі (управлінні) грошового обігу певного регіону або в обласному управлінні АТ “Державний ощадний банк України” у регіоні, де Національним банком України припинено здійснення касового обслуговування – для монет, що передбачені Планом випуску пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції на відповідний рік;
 • відділі (управлінні) грошового обігу певного регіону – для монет попередніх років випуску.

12. Зміна статусу замовлення в особистому кабінеті зі «збережено» на:

 • «надійшло до ТУ» свідчить про те, що можна викупити замовлення у відділі (управлінні) грошового обігу певного регіону;
 • «передано до Ощадбанку» свідчить про те, що інформація щодо замовлень передана до АТ “Державний ощадний банк України”. Через певний час можна отримати своє замовлення у обласному управлінні АТ “Державний ощадний банк України”. Інформація щодо адрес, режимів роботи та контактних телефонів по обласним управлінням АТ “Державний ощадний банк України” розташована в меню «Пункти продажу».
 • «замовлення не підтверджено» свідчить про те, що інформація щодо замовлень не передана до АТ “Державний ощадний банк України”, у зв’язку з блокуванням облікового запису на дату передачі замовлень до АТ “Державний ощадний банк України”. Інформація повторно не передається.

Правила та умови продажу Національним банком пам’ятних монет України та сувенірної продукції через систему “ON-LINE ЗАМОВЛЕННЯ”

1. Система “ON-LINE ЗАМОВЛЕННЯ” (далі – Система) створена для замовлення в режимі реального часу фізичними особами:

пам’ятних монет України, сувенірної продукції, наборів пам’ятних монет та сувенірної продукції (далі — набори), що передбачені Планом випуску пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції на відповідний рік, та їх купівлі у регіональних підрозділах Департаменту грошового обігу Національного банку України та в обласних управліннях АТ “Державний ощадний банк України” у регіонах;

пам’ятних монет України попередніх років випуску та їх купівлі у регіональних підрозділах Департаменту грошового обігу Національного банку України.

2. Фізичні особи, відповідно до статей 207 та 634 Цивільного кодексу України, мають змогу замовити певну пам’ятну монету (сувенірну продукцію, набір) один раз у кількості, що визначена окремо по кожній монеті (сувенірній продукції, набору) залежно від її тиражу, для колекціонування шляхом реєстрації.

3. Реєстрація передбачає заповнення форми у Системі [для резидентів ‒ українською мовою (у реквізиті “по батькові” зазначається або по батькові, або слово “немає”), для нерезидентів ‒ англійською мовою (у реквізиті “по батькові” зазначається слово “absent”)].

4. Під час реєстрації замовник дає згоду на укладення публічного договору для замовлення пам’ятних монет України (сувенірної продукції, наборів), оброблення та зберігання персональних даних у Системі та їх передавання АТ «Державний ощадний банк України» (у разі вибору регіону, де Національним банком України припинено здійснення касового обслуговування) шляхом проставлення прапорця для підтвердження надання згоди з умовами публічного договору з метою виконання замовлень.

5. Коригування персональних даних (прізвища, ім’я, по батькові, дати народження) можливе в розділі “Особистий кабінет” Системи один раз.

6. Замовлення є прийнятим Національним банком України до виконання після присвоєння йому унікального номера. Цей номер можна отримати на електронну пошту шляхом активації відповідної позначки під час оформлення замовлення або дізнатися в розділі “Особистий кабінет” Системи.

7. Купівля пам’ятних монет України (сувенірної продукції, наборів), що передбачені Планом випуску пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції на відповідний рік та замовлені через Систему, здійснюється у визначеному в замовленні регіональному підрозділі Департаменту грошового обігу Національного банку України та в обласному управлінні АТ “Державний ощадний банк України”.

Читайте также:  Находить дома монеты приметы

8. Купівля пам’ятних монет попередніх років випуску, що замовлені через Систему, здійснюється у визначеному в замовленні регіональному підрозділі Департаменту грошового обігу Національного банку.

9. Строк отримання замовлення для:

монет, сувенірної продукції та наборів, що передбачені Планом випуску пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції на відповідний рік ‒ протягом 35 календарних днів із дати випуску монети (сувенірної продукції, набору) в обіг або отримання монети (сувенірної продукції, набору) регіоном;

монет, сувенірної продукції та наборів попередніх років випуску — протягом 5 робочих днів з наступного дня прийняття Національним банком України замовлення до виконання.

10. Після завершення строку, зазначеного у п.9, замовлення анулюється.

11. Під час отримання замовлення у регіональному підрозділі Департаменту грошового обігу Національного банку України повідомляється номер замовлення та пред’явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

12. Документи, що посвідчують особу згідно із Законами України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, такі:
1) для громадян України:

 • паспорт громадянина України;
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • дипломатичний паспорт України;
 • службовий паспорт України;
 • посвідчення особи моряка;
 • посвідчення члена екіпажу;
 • посвідчення особи на повернення в Україну;
 • тимчасове посвідчення громадянина України;
 • посвідчення водія;

2) для іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні:

 • паспортний документ іноземця;
 • посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
 • посвідка на постійне проживання;
 • посвідка на тимчасове проживання;
 • картка мігранта;

3) для біженців:

 • посвідчення біженця;
 • проїзний документ біженця.

13. Під час отримання замовлення в обласному управлінні АТ “Державний ощадний банк України” у регіоні повідомляється номер замовлення, пред’являється паспорт (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон) та надається його копія.

14. У разі якщо фізична особа-замовник за станом здоров’я, віком або з інших поважних причин не має можливості власноруч отримати пам’ятні монети (сувенірну продукцію, набори), замовлені нею у Системі, отримання замовлення пам’ятних монет через Систему може здійснити інша особа з пред’явленням нотарільно посвідченою довіреності, зміст якої визначає детальний перелік прав довіреної особи, назву пам’ятної монети (сувенірної продукції, наборів) з номером замовлення та форма якої відповідає вимогам законодавства України.

15. Національний банк України залишає за собою право:

 • уносити зміни до Правил та умов продажу Національним банком пам’ятних монет України, сувенірної продукції та наборів пам’ятних монет України, сувенірної продукції через Систему;
 • блокувати логін у разі:
 • дублювання персональних даних, їх невідповідності вимогам зазначеним в п.3 цих Правил та умов продажу Національним банком пам’ятних монет України, сувенірної продукції та наборів через Систему;
 • використання автоматичних програм (ботів) під час здійснення реєстрації або замовлення;
 • відмовити у виконанні замовлення в разі введення неповних, неточних або з помилками обов’язкових даних.

Источник

Инвестиционные монеты НБУ

Инвестиционные монеты — монеты из благородных (драгоценных, банковских) металлов, выпускаемые и приобретаемые в целях вложения средств (инвестиций). Это денежные знаки, выполненные из драгоценного металла, свободно продаваемые и покупаемые уполномоченными кредитными организациями (банками) по текущим котировкам, приближенным к цене содержащегося в них драгоценного металла. В Украине инвестиционные монеты изготавливаются на Банкнотно-монетном дворе НБУ из золота или серебра, доведенных до 999,9 пробы в соответствии с мировыми стандартами.

 • См. перечень инвестиционных монет Украины с описанием и характеристиками
Стоимость инвестиционных монет НБУ на 31.01.2022

Монета Номи­нал Вес (гр.) Цена закупки (грн.) Цена продажи (грн.)
Архистратиг Михаил (серебро) 1 грн. 31,10 (1,00 Oz) 648,00 -20.00 -2.99% 1126,00 -35.00 -3.01%
Архистратиг Михаил (золото) 2 грн. 3,11 (0,10 Oz) 5142,00 -100.00 -1.91% 5809,00 -112.00 -1.89%
Архистратиг Михаил (золото) 5 грн. 7,78 (0,25 Oz) 12856,00 -249.00 -1.90% 14136,00 -274.00 -1.90%
Архистратиг Михаил (золото) 10 грн. 15,55 (0,50 Oz) 25712,00 -498.00 -1.90% 28016,00 -542.00 -1.90%
Архистратиг Михаил (золото) 20 грн. 31,10 (1,00 Oz) 51425,00 -994.00 -1.90% 55517,00 -1074.00 -1.90%
 • Oz – тройская унция = 31.10348 грамм

В Украине организацией операций с инвестиционными монетами занимается Национальный банк Украины, он же регулирует и ценообразование:

 • закупочные цены на инвестиционные монеты рассчитываются исходя из официальных курсов банковских металлов, установленных Нацбанком на день расчета, с учетом массы инвестиционной монеты, увеличенных на номинал монеты
 • цены продажи инвестиционных монет рассчитываются, исходя из официальных курсов банковских металлов, установленных Нацбанком на день расчета, с учетом массы инвестиционной монеты, увеличенных на размер надбавки (премии) к стоимости металла (размер премии для золотых монет варьируется от 5% до 8%, для серебряных он составляет 30%)

Мировые цены на драгоценные металлы

Ориентиром мировых цен на драгоценные металлы являются т.н. Лондонские фиксинги. Считается, что это наиболее справедливые уровни цен для драгметаллов. Фиксинги проводятся в каждый рабочий день на торгах LBM (London Bullion Market — Лондонский рынок драгоценных металлов). Результаты торгов незамедлительно передаются международным информационным агентствам, и признаются в качестве «справочной цены» по всему миру.

Источник

Инвестиционные монеты украины нбу

Номінал — 1 гривня
Метал — срібло (Ag 999,9)
Маса дорогоцінного металу в чистоті, г — 31,1
Діаметр, мм — 38,6
Товщина монети з гуртом, мм — 3,0
Категорія якості карбування — анциркулейтед
Гурт — рифлений
Художник — Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор — Володимир Дем’яненко, програмне моделювання – Юрій Лук’янов
Роки карбування та тираж — 2021 (15 000 шт.)

Читайте также:  Из чего сделаны медные монеты

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ / 2021 / Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України – цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді квітки з написами: ТИ У МЕНЕ ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ (унизу).

Архістратиг Михаїл 2 гривні зразка 2020 року

Номінал — 2 гривні
Метал — золото (Au 999,9)
Маса дорогоцінного металу в чистоті, г — 3,11
Діаметр, мм — 16,0
Товщина монети з гуртом, мм — 1,1
Категорія якості карбування — анциркулейтед
Гурт — секторальне рифлення
Художник — Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор — Іваненко Святослав, програмне моделювання – Віталій Андріянов, Юрій Лук’янов
Роки карбування та тираж — 2020 (2 000 шт.), 2021 (2 500)

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал –2 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ / БАНК УКРАЇНИ / 2020 / Au999,9 3,11 (позначення металу, його проби і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним із найшанованіших біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис . ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т.Г. Шевченка “Гайдамаки”).

Номінал — 2 гривні

Метал — золото (Au 999,9)

Маса дорогоцінного металу в чистоті, г — 3,11

Діаметр, мм — 16,0

Товщина монети з гуртом, мм — 1,1

Категорія якості карбування — анциркулейтед

Гурт — секторальне рифлення

Художник — Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій

Скульптор — Іваненко Святослав, програмне моделювання – Віталій Андріянов, Юрій Лук’янов

Роки карбування та тираж — 2020 (2 000 шт.), 2021 (2 500)

Архістратиг Михаїл 1 гривня зразка 2020 року

Номінал — 1 гривня
Метал — срібло (Ag 999,9)
Маса дорогоцінного металу в чистоті, г — 31,1
Діаметр, мм — 38,6
Товщина монети з гуртом, мм — 3,0
Категорія якості карбування — анциркулейтед
Гурт — рифлений
Художник — Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор — Іваненко Святослав, програмне моделювання – Віталій Андріянов, Юрій Лук’янов
Роки карбування та тираж — 2020 (31 000 шт.), 2021 (20 000)

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК УКРАЇНИ/ рік карбування – 2020/ та позначення металу, його проби і маси в чистоті – Ag 999,9 31,1. Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла — архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки»).

Номінал — 1 гривня

Метал — срібло (Ag 999,9)

Маса дорогоцінного металу в чистоті, г — 31,1

Діаметр, мм — 38,6

Товщина монети з гуртом, мм — 3,0

Категорія якості карбування — анциркулейтед

Художник — Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій

Скульптор — Іваненко Святослав, програмне моделювання – Віталій Андріянов, Юрій Лук’янов

Роки карбування та тираж — 2020 (31 000 шт.), 2021 (20 000)

Архістратиг Михаїл 10 гривень зразка 2011 року

Номінал — 10 гривень
Метал — золото (Au 999,9)
Маса дорогоцінного металу в чистоті, г — 15,55
Діаметр, мм — 25,0
Товщина монети з гуртом, мм — 2,0
Категорія якості карбування — анциркулейтед
Гурт — секторальне рифлення
Художник — Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор — Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав
Роки карбування та тираж — 2012 (3 700 шт.), 2013 (4 500 шт.), 2014 (3 800 шт.), 2015 (3 000 шт.)

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі у восьмикутному картуші на щиті зображено емблему Національного банку України — алегоричні фігури грифонів, між якими — гривня — грошово-вагова одиниця Київської Русі. Ця емблема символізує охорону і примноження золотого запасу держави. Крім того, на аверсі розміщено номінал монет, рік карбування та позначення металу, його проби і маси в чистоті.

На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла — архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки»).

Читайте также:  Известно что в кошельке лежало n монет каждая из которых 2 5 или 10 рублей

Архістратиг Михаїл 5 гривень зразка 2011 року

Номінал — 5 гривень
Метал — золото (Au 999,9)
Маса дорогоцінного металу в чистоті, г — 7,78
Діаметр, мм — 20,0
Товщина монети з гуртом, мм — 1,6
Категорія якості карбування — анциркулейтед
Гурт — секторальне рифлення
Художник — Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор — Чайковський Роман, Іваненко Святослав
Роки карбування та тираж — 2011 (3 000 шт.), 2012 (3 500 шт.), 2013 (5 300 шт.), 2014 (3 800 шт.), 2015 (7 500 шт.)

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі у восьмикутному картуші на щиті зображено емблему Національного банку України — алегоричні фігури грифонів, між якими — гривня — грошово-вагова одиниця Київської Русі. Ця емблема символізує охорону і примноження золотого запасу держави. Крім того, на аверсі розміщено номінал монети , рік карбування та позначення металу, його проби і маси в чистоті.

На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла — архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки»).

Архістратиг Михаїл 2 гривні зразка 2011 року

Номінал — 2 гривні
Метал — золото (Au 999,9)
Маса дорогоцінного металу в чистоті, г — 3,11
Діаметр, мм — 16,0
Товщина монети з гуртом, мм — 1,1
Категорія якості карбування — анциркулейтед
Гурт — секторальне рифлення
Художник — Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор — Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав
Роки карбування та тираж — 2012 (8 000 шт.), 2013 (6 600 шт.), 2014 (5 000 шт.), 2015 (7 500 шт.)

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі у восьмикутному картуші на щиті зображено емблему Національного банку України — алегоричні фігури грифонів, між якими — гривня — грошово-вагова одиниця Київської Русі. Ця емблема символізує охорону і примноження золотого запасу держави. Крім того, на аверсі розміщено номінал монети, рік карбування та позначення металу, його проби і маси в чистоті.

На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла — архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки»).

Архістратиг Михаїл 1 гривня зразка 2011 року

Номінал — 1 гривня
Метал — срібло (Ag 999,9)
Маса дорогоцінного металу в чистоті, г — 31,1
Діаметр, мм — 38,6
Товщина монети з гуртом, мм — 3,0
Категорія якості карбування — анциркулейтед
Гурт — рифлений
Художник — Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор — Чайковський Роман, Іваненко Святослав
Роки карбування та тираж — 2011 (10 000 шт.), 2012 (20 000 шт.), 2013 (24 500 шт.), 2014 (24 705 шт.), 2015 (26 990 шт.), 2016 (20 000 шт.), 2017 (30 000 шт.), 2018 (40 000 шт.), 2019 (25 000 шт.)

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі у восьмикутному картуші на щиті зображено емблему Національного банку України — алегоричні фігури грифонів, між якими — гривня — грошово-вагова одиниця Київської Русі. Ця емблема символізує охорону і примноження золотого запасу держави. Крім того, на аверсі розміщено номінал монети, рік карбування та позначення металу, його проби і маси в чистоті.

На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла — архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки»).

Архістратиг Михаїл 20 гривень зразка 2011 року

Номінал — 20 гривень
Метал — золото (Au 999,9)
Маса дорогоцінного металу в чистоті, г — 31,1
Діаметр, мм — 32,0
Товщина монети з гуртом, мм — 2,4
Категорія якості карбування — анциркулейтед
Гурт — секторальне рифлення
Художник — Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор — Чайковський Роман, Іваненко Святослав
Роки карбування та тираж — 2011 (1 500 шт.), 2012 (5 900 шт.), 2013 (4 000 шт.), 2014 (6 400 шт.), 2015 (3 000 шт.), 2016 (10 000 шт.), 2018 (1 500 шт.)

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі у восьмикутному картуші на щиті зображено емблему Національного банку України — алегоричні фігури грифонів, між якими — гривня — грошово-вагова одиниця Київської Русі. Ця емблема символізує охорону і примноження золотого запасу держави. Крім того, на аверсі розміщено номінал монети, рік карбування та позначення металу, його проби і маси в чистоті.

На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла — архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка `Гайдамаки`).

Источник